ਨਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਨਿਊਅਲ, ਇੰਕ. ਡੀ.ਬੀ.ਏ. ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਟੋ (“ਕੰਪਨੀ”, “ਅਸੀਂ”, ਜਾਂ “ਸਾਡੇ”) ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ "ਤੁਹਾਨੂੰ" ਮਾਨਸਿਕ ਹੈਲਥਕੇਟੋ.com ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ("ਵੈੱਬਸਾਈਟ")। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ("T&C") ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ T&C ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ T&C ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ।

ਸ਼ਬਦ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਲੇਆਉਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਫੋਟੋਆਂ, ਚਿੱਤਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡੇਟਾ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ("ਸਮੱਗਰੀ") 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਗਾਹਕੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ T&C ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ, ਗੈਰ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ T&C ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ.

ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਲਾਇਸੰਸ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਨੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ, ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਪੱਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੂਸੀ ਕਦੋ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ:

 • ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ T&C ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
 • Yਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। , ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਪੀ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ, ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ - ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।
 • ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਮਾਧਿਅਮ (ਈਮੇਲ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਸੋਧ, ਕਾਪੀ, ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਅੱਪਲੋਡ, ਪੋਸਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ, ਅਨੁਵਾਦ, ਵੇਚ, ਮਾਰਕੀਟ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਤਲਬ) ਕੋਈ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮਿੰਗ, ਮੈਟਾ ਟੈਗਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸਟ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਸਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਲਾਇਸੰਸ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।


ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੰਸ।
 ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਪੋਸਟਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ, ਫੋਟੋ, ਚਿੱਤਰ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ.

ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ।

ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ" ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨੂੰ nicole@mentlahealthketo.com.

ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ T&C ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਕਲ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ।

ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ nicole@mentlahealthketo.com 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ।
ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਦੇਰੀ, ਸੱਟਾਂ, ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਮੌਤ, ਗੁਆਚਿਆ ਲਾਭ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ , ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੱਚਤ, ਡੇਟਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਦਾਅਵਾ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਚਿਕਿਤਸਕ ਸਹਾਇਕ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਆਹਾਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। , ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਹਾਇਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ, ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਦਾਅਵਾ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਟਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

ਕਮਾਈ ਦਾ ਬੇਦਾਅਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਖਰਚੇ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨਤੀਜਿਆਂ, ਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਵਾਰੰਟੀ ਬੇਦਾਅਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨੁਮਤੀਯੋਗ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧੀ, ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧੀ, ਵਪਾਰਕਤਾ ਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ, ਢੁਕਵੀਂ, ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀ-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, V. . ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬੇਦਾਅਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਜਾਨੇ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੀਅਮ, ਅੱਪਗਰੇਡ, ਸਰਵਰਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਓਵਰਲੋਡ, ਆਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ, ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ, ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦਰਭਿਤ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ. ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤੱਥਾਂ, ਸਲਾਹਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ।

ਲਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ, ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਇਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੇਦਾਅਵਾ

ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਏਜੰਟ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਫਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਵਾਰੰਟੀ , ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹਨਾਂ T&C ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਦੇਰੀ, ਸੱਟਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਮੌਤ, ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ, ਸਟਾਫ, ਏਜੰਟ, ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਭਾਈਵਾਲ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਵਿਕਰੇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਸਟਾਫ਼, ਏਜੰਟਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਇਤਫਾਕਨ, ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਗੁਆਚੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੱਟਾਂ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਘਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। .


ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼, ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਝੂਠੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ:

 • ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ
 • ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਵਪਾਰਕ ਬੇਨਤੀ, ਚੇਨ ਲੈਟਰ, ਮਾਸ ਮੇਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
 • ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ T&C ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਮਰਸ.
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ, ਵਪਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫੀਲੀਏਟ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਭੁਗਤਾਨ, ਰਿਫੰਡ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਸਮਾਪਤੀ
We ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੋ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ T&C ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ nicole@mentalhealthketo.com 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 05 / 11 / 2022