ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਚਕ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ.

ਨਿਕੋਲ ਲੌਰੇਂਟ, LMHC

ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੇਟੋਜੇਨਿਕ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ.

ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੇਟੋਜਨਿਕ ਖੁਰਾਕ ਵਰਗੇ ਖੁਰਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕੇਟੋਜਨਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ # 7

ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ "ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ #7"

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ # 6

ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਕੁਝ ਮੈਕਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੋਸ਼ਣਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ "ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ #6"

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ # 5

“ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਧੁੰਦ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਫੀਨ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ "ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ #5"

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ # 4

ਗ੍ਰਾਹਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ, ਅੰਦੋਲਨ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ "ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ #4"

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ # 3

ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ 'ਤੇ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ "ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ #3"

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ # 2

ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ PTSD ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਕਲਾਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ "ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ #2"

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ # 1

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਦਮੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਾਹਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਏ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ "ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ #1"

ਕੀਟੋਜਨਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ!

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੇਟੋਜਨਿਕ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ ਇਥੇ.